Kuzmányho 29, Košice

Zásady ochrany osobných údajov

NEXTHD, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých používateľov, ktorí navštívia webovú stránku nexthd.sk. 

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke nexthd.sk, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

V prípade, že uskutočníte nákup poukážok pomocou objednávacieho formulára alebo rezerváciu termínu pomocou rezervačného formulára na našej webstránke, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru alebo služby, ktorý si u nás objednávate. 

Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

 

NEXTHD, s.r.o. zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi NEXTHD, s.r.o. a vami, zákazníkom.

 

Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov bude podmienené vašemu súhlasu.

Prenos osobných údajov

Všetky nami zaznamenané informácie budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností a môžu byť zdieľané s tretími stranami v nasledujúcich situáciách:

  • Použitie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom kontaktovania vás, pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek problémy s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.
  • Predloženie vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo vašom mene.
  • Ak to vyžaduje zákon, (NEXTHD, s.r.o. sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • Stripe

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete svoje osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií spoločnosťou NEXTHD, s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.

 

V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje na iné účely (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o súhlas, alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.

Každý používateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na kaderníctvo@nexthd.sk.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb využíva HTTP cookies (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

Viac informácií o používaní cookies: www.nexthd.sk/cookies.

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke nexthd.sk, a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Dodatky

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie a zmeny v zákonoch, aj naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. NEXTHD, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.